On Mon, 4 Mar 2002, Tomas Tornevall wrote:

> och när man rättar till en bugg dyker en annan upp..
> jag säger till när en fix på AUServer dyker upp


Och jag som precis tankade den nya

Nåväl.

/elin